Bostäder för alla

MiGi Bostad

Vi utvecklar bostäder för ett hållbart boende där människor ska trivas i många år framåt.

För oss är det viktigt att bygga bostäder av hög kvalitet, med material och gestaltning som står sig över lång tid. vi arbetar i hela Sverige som marknad och vill bidra till att bygga bostäder med omtanke om nuet och framtiden.

Bostäder med omtanke

Med MiGi Bostad får du en bostadsutvecklare med bred och lång kompetens med kunden i fokus. Vi är ett företag med lång erfarenhet inom både bostadssutveckling och byggentreprenad. Tillsammans med vårt entreprenadsbolag har vi byggt över 400 bostäder sedan år 2010 med fokus på kvalité, hållbart och hem där människor trivs i många år framåt.

Läs mer

Ett hållbart boende

På MiGi Bostad utvecklar och bygger vi bättre bostäder med omtanke om nuet och framtiden för ett klimatsmart och socialt hållbart samhälle. Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners arbetar vi aktivt med klimartsmarta lösningar och byggnation för att skapa hållbara bostäder.

Vår vision är att bygga kostnadseffektiva och miljövänliga bostäder där fler ska kunna bo i en egen bostad och bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Läs mer

Våra bostadsprojekt

Bostadsrättsföreningen Storängsstrand

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skogsgläntan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sintram

Läs mer
Se fler projekt