Vi har utvecklat bostäder sedan 2010

MiGi Bostad har erfarenhet av att utveckla bostäder sedan 2010

Med MiGi Bostad får du en bostadsutvecklare med bred och lång kompetens med kunden i fokus. Vi är ett företag med lång erfarenhet inom både bostadssutveckling och byggentreprenad. Tillsammans med vårt entreprenadsbolag har vi byggt över 400 bostäder sedan år 2010 med fokus på kvalité, hållbart och hem där människor trivs i många år framåt.

Ett hållbart boende

På MiGi Bostad utvecklar och bygger vi bättre bostäder med omtanke om nuet och framtiden för ett klimatsmart och socialt hållbart samhälle. Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners arbetar vi aktivt med klimartsmarta lösningar och byggnation för att skapa hållbara bostäder.

Vår vision är att bygga kostnadseffektiva och miljövänliga bostäder där fler ska kunna bo i en egen bostad och bidra till ett socialt hållbart samhälle.